Splošni pogoji in zasebnost

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO – IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Družba Šumijev kvart, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: »prodajalec«)  je zavezana k varovanju osebnih podatkov in potrebuje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene  trženja svojih storitev prodaje in najema nepremičnin ter informiranja o Poslovno stanovanjskem objektu Šumi  vaše soglasje. 

 

V skladu z načelom sorazmernosti  Šumijev kvart, d.o.o. in njegovi pogodbeniki, ki posredujejo v imenu in za račun Šumijev kvart d.o.o. pri prodaji in najemu nepremičnin. ter ostali pogodbeni obdelovalci (v nadaljevanju: »Pooblaščeni pogodbeni obdelovalci« ali »Pogodbeniki«), zbirajo in obdelujejo zgolj tiste osebne podatke o vas kot interesentu, ki so nujno potrebni za nemoteno  poslovanje družbe Šumijev kvart d.o.o.  in nudenje storitev t.j. za obveščanje o stanju na projektu Šumi, prodajo, obveščanje o novostih, oglaševanje ipd. 

Privolitev je prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve uredite na sedežu družbe oziroma po pošti ali elektronski pošti na e-naslov: info@sumicenter.si ali naslov družbe. Šumijev kvart d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, s pripisom: »preklic soglasja« Vaša privolitev ne vpliva na morebitna predhodna soglasja oziroma privolitve, ki smo jih morda pridobili od vas pred njeno uveljavitvijo. Dostop do vaših osebnih podatkov in pravico do njihove obdelave za točno določene namene imajo samo za to zaposleni v  družbi Šumijev kvart, d.o.o. in zaposleni pri pogodbenikih oziroma pooblaščeni pogodbeni obdelovalci družbe. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Osebni podatki, ki jih zbiramo so: ime in priimek, e-naslov ter telefonska številka.

S podpisom  privolite, da se osebni in drugi podatki, zbrani v okviru izvajanja naših storitev ali med drugimi oblikami interakcije (npr. tudi informacije, zbrane preko spletnega brskalnika) lahko zbirajo, shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo za spodaj navedene namene. Vse te podatke lahko prejemamo neposredno od vas ali iz drugih virov (družbena omrežja, spletne strani ali drugi javni viri informacij) ali s sodelovanjem s pogodbenimi izvajalci, ki po našem pooblastilu obdelujejo osebne podatke oziroma izvajajo ankete ali tržne raziskave.

Strinjam se z obdelavo za naslednje namene trženja in obveščanja o stanju projekta Šumi: 

  • neposredno trženje (npr. obveščanje o promocijskih aktivnostih družbe in ciljno (segmentirano) trženje, kot so pošiljanje novic, člankov, lastnih revij, vabil na dogodke, ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, časopisov in nagradnih iger); 
  • Posredovanje ponudbe za nakup oziroma najem nepremičnin
  • telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje oziroma tržno raziskovanje za potrebe družbe;
  • statistična obdelava;
  • profiliranje, spremljanje mojega profila kot stranke ali potencialne stranke  (tudi za pretekla obdobja) na podlagi preteklih aktivnosti ter za avtomatizirano in neavtomatizirano obdelavo in prejemanje sporočil in ugodnosti, ki bodo namenjena in prilagojena meni.

 

Privolitev velja do prejema preklica. Družba hrani podatke, dokler se ne doseže namen, zaradi katerega so bili pridobljeni, oziroma do poteka zakonskega roka, predpisanega za hrambo teh podatkov. Seznanjen/a sem z vsebino privolitve in pravico do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa podatkov, ugovora in izbrisa osebnih podatkov ter vložitve pritožbe in da lahko kadarkoli prekličem to privolitev za trženje. 

 

sl_SISL