ZASNOVAN ZA BIVANJE

Šumi center - srce mesta

Vseljivo jeseni 2022

Gradnja na:

70%

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Potek gradnje

sl_SISL